Na zajęciach nie malujemy kredkami ani nie wykonujemy ćwiczeń, których celem jest rekreacja. Warsztaty kreatywności to intensywny trening, oparty na licznych ćwiczeniach umysłowych, grach skojarzeniowych, szukaniu alternatyw, konfrontacji z wewnętrznymi blokadami i zahamowaniami.

Próżno szukać tu żmudnych prezentacji, monotonnych monologów i zbędnych definicji. To 8 godzin aktywnego DZIAŁANIA – indywidualnie, w grupach, w podgrupach i w duetach.

Są zadania do wykonania werbalnego i na piśmie, na stojąco, na siedząco. Pojawiają się elementy dramy i improwizacji, wykorzystywane są techniki mindmappingu i brainstormu.

Uczestnicy są ponaglani, inspirowani, zachęcani, zaczepiani. Stosuję elementy technik prowokatywnych, by skłonić ich do sprawdzania własnych granic strefy komfortu i łapania dystansu.

Przez całe warsztaty uczestnicy mają jedno główne zadanie: obserwować siebie, własne myśli, odczucia, spostrzeżenia, reakcje. Usłyszeć głos wewnętrznego krytyka i znaleźć odwagę do konfrontacji.

Warsztaty mają na celu nauczanie przez doświadczanie: uczestnicy znajdują autorskie sposoby na zwiększanie motywacji (wewnętrznego napędu), odkrywają, na czym polega innowacyjne, twórcze myślenie i dowiadują się, czym jest naprawdę kreatywne rozwiązywanie problemów.

Zrozumienie zasad procesu kreatywnego odbywa się tu stopniowo, poprzez coraz śmielsze porzucanie schematów na rzecz ekscytacji z odkrywania nowych rozwiązań.

W trakcie zajęć jest dużo śmiechu, który pomaga w puszczeniu kontroli i rozluźnieniu (co z kolei służy wyzwoleniu FLOW); humor jest też mechanizmem obronnym pozwalającym radzić sobie z przekraczaniem strefy komfortu. To warsztaty silnie integrujące grupę, budujące pozytywne więzi między uczestnikami.

Dobrze przeprowadzone warsztaty kreatywności rozwijają w uczestnikach m.in.: odwagę wyrażania własnych opinii, umiejętność myślenia w sposób niestandardowy, chęć poszukiwania nowych rozwiązań, umiejętność pokonywania blokad i samodzielnego zwiększania motywacji.

Recommended Posts

Leave a Comment

Start typing and press Enter to search

KREATOLOT PRACA W GRUPIEblokada przy pisaniu Kreatolot